İstanbul Üniversitesi Farabi Değişisim Programı Anlaşmalı Okullar

İstanbul Üniversitesinin diğer üniversilerler ile yapmış oldu Farabi Değeişim Programı ikili anlaşmları tam listesi

2014-2015 Farabi Başvuru Şartları

2014-2015 Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Güz ve Güz Bahar Dönemi başvuru şartları ve başvuruda gerekli olan belgeler!

Farabi Öğrenci Değişimi Başvuru Kriterleri

1. Öğrencinin yüksek eğitim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya

doktora öğrencisi olması,

2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 53,33/100 (4’lük

sistemde 2)olması,

Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular

Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular
SORU 1: Öğrenim protokolünde yer alan alınacak sayılacak dersler neyi ifade ediyor?
Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi boyunca alacağın dersleri, sayılacak dersler ise üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.

SORU 2: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım?
Gönderen üniversitede öğrenime devam etseydin bir dönem/bir yılda kaç kredi alman gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar “sayılacak ders” almak zorundasın. Aksi takdirde eksik krediden dolayı dönem uzatabilirsin. Dikkat!

SORU 3: Öğrenim Protokolü nasıl doldurulur? Nelere
dikkat etmeliyim?
Öğrenim Protokolünü zorunlu haller dışında her yarıyıl için 3’ernüsha olarak (tüm imzalar tamamlandıktan sonra biri sende, biri üniversitende biri de gideceğin üniversitede bulunmak üzere) ayrı ayrı hazırlamalısın. Ancak;
a)yıllık program uygulayan fakülte veya yüksekokullarda öğrenciysen,
b)güz döneminde açılan bir ders gideceğin üniversitede bahar döneminde okutuluyorsa(veya
tersi),
c)kendi üniversitende bir dönem okutulan bir ders gideceğin üniversitede iki döneme yayılmışsa (veya tersi).
d) güz döneminde 1 kredin fazla ve bahar döneminde 1 kredin eksikse(veya tersi) öğrenim protokolünü yıllıkta doldurabilirsin.

Kendi üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ve kredilerini sayılacak dersler sütununa yazmalısın. Yazmış olduğun derslerin gideceğin üniversitedeki karşılıklarını da alınacak dersler sütununa yazmalısın. DİKKAT!
Kendi üniversitende alman gereken bir ders gideceğin üniversitede alt ya da üst sınıflarda okutuluyor olabilir. Bu nedenle gideceğin üniversitenin tüm dönemlerine ait derslerine bakmalısın. Alt veya üst sınıflardan da ders alman mümkün. Hatta başka bölüm veya fakültelerden de ders alabilirsin.

SORU 4: Gideceğim Üniversitedeki tüm yıllarda okutulan derslere baktım. Almam gereken derslerin karşılığını bulamadım ne yapmalıyım?
Kendi üniversitende alman gereken derslerin(sayılacak dersler) karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersleri Öğrenim Protokolü’nden sil ve kendi üniversitende mezun olabilmek için alman gereken derslerin tamamını dikkate alarak gideceğin üniversitedeki ders programına bak, sildiğin dersler yerine karşılığı olan dersleri öğrenim protokolündeki her iki sütuna da ekle.

SORU 5: Almam gereken tüm dersleri ve karşılıklarını  yazdım. Ancak Toplam Kredim eksik kalıyor? Ne  Yapmalıyım?
Alınacak derslerinin toplam kredisinin sayılacak derslerinin toplam kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredini mutlaka tamamlamalısın. Bunun için, seçmeli dersleri Öğrenim Protokolü’ne ekleyerek kredini tamamlayabilirsin. DİKKAT! Bu dersler, daha önce
aldığın ve başardığın dersler olmamalıdır.

SORU 6: Alttan kalan derslerimi gittiğim üniversitede alabilir miyim?
Almak istediğin alttan kalan derslerini öğrenim protokolüne yazarak alabilirsin.

SORU 7: Almam gereken tüm dersleri yazdım. Peki üstten ders alabilir miyim?
Evet. Gönderen üniversitenin bölüm başkanı/bölüm koordinatörünün onayını almak koşuluyla, ders programının uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçebilirsin.

SORU 8: Benim üniversitemde ulusal kredi yazıyor, kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim Protokolümü hangisine göre doldurmalıyım?
ECTS veya AKTS olarak belirtilen kavram ders denklikleri için kullanılan kredi birimidir. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – ECTS /European Credit Transfer System), Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir.
Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Karma kredi sistemi (örneğin, bazı dersler ulusal, bazıları da AKTS kredisi gibi) kullanılamaz.
Üniversitende UK (yerel kredi) gideceğin üniversitede ise AKTS (ECTS) kullanılıyorsa öğrenci işlerinden kredi değişim tablosunu edinebilirsin


SORU 9: Karşılıklı yazmış olduğum derslerin isimleri, içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?
Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir uyum olamayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek, farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin eşleştirilmesinde kendi bölüm koordinatörü/ bölüm başkanından
destek almalısın. Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine
eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. DİKKAT! Alınacak derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit veya daha fazla olmalıdır.

SORU 10: Ders denkleştirme aşamasında kiminle görüşmeliyim?
Öncelikle üniversitendeki bölüm koordinatörü/bölüm başkanı veya son kontroller için Farabi Kurum Koordinatörün ile görüşmelisin.

SORU 11: Almam gereken bir ders kendi bölümümde açılmıyorsa bu dersi farklı bir bölüm veya fakültede alabilir miyim?
Evet. Farklı bölüm ve farklı fakülteden ders alabilirsin.

SORU 12: İkinci öğretim öğrencisiyim. Farabi öğrencisi olarak birinci öğretimden ders alabilir miyim?
Evet, Farabi Değişim Programında da I.- II. Öğretim ayırımı yoktur. (Dikkat! II. Öğretim harcını ödemeye devam edersin) Ancak ders kaydının I. Öğretime mi yoksa II. Öğretime mi yapıldığına, sınıf yoklama listelerine dikkat etmelisin. Aman yanlış yerde derse ve sınava girme


Farabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular


Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular

Farabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular

SORU 1: Farabi Değişim Programı nedir?

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir
dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi)
öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

SORU 2: Değişime katılmak bana ne kazandırır? Neden 
Farabi öğrencisi olmalıyım?

Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne 
zaman ve nasıl başvuru yapabilirim? 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından beri Güz ya da Güz+Bahar
ile sadece Bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez başvurular
kabul edilmekte idi. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren yalnızca bir kez (Mart ayında) sadece Güz ya da Güz+
Bahar dönemleri için başvuru kabul edilecektir.

Farabi Değişim Programı Barınma ve Burslar İle İlgi Sorular

SORU 1: KYK’lıyım, hakkım devam eder mi ? 

KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda
naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt
müdürlüğün ve KYK ile irtibata geçmelisin.

SORU 2: YÖK’ün Farabi öğrencilerine vereceği karşılıksız 
burs ne kadar ve zaman ödenir?

Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular

SORU 1: Öğrenim protokolünde yer alan alınacaksayılacak dersler neyi ifade ediyor?

Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi
boyunca alacağın dersleri, sayılacak dersler ise üniversitende
almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.

SORU 2: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım?