Farabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular

SORU 1: Farabi Değişim Programı nedir?

Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir
dönem (Sadece Güz Dönemi) ya da bir yıl (Güz+Bahar Dönemi)
öğrenci hareketliliğine olanak sağlayan bir programıdır.

SORU 2: Değişime katılmak bana ne kazandırır? Neden 
Farabi öğrencisi olmalıyım?

Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne 
zaman ve nasıl başvuru yapabilirim? 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından beri Güz ya da Güz+Bahar
ile sadece Bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez başvurular
kabul edilmekte idi. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren yalnızca bir kez (Mart ayında) sadece Güz ya da Güz+
Bahar dönemleri için başvuru kabul edilecektir.

Farabi Değişim Programı Barınma ve Burslar İle İlgi Sorular

SORU 1: KYK’lıyım, hakkım devam eder mi ? 

KYK’da kalıyorsan, kayıtlı bulunduğun yurttan gideceğin yurda
naklini isteyebilirsin. Yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak yurt
müdürlüğün ve KYK ile irtibata geçmelisin.

SORU 2: YÖK’ün Farabi öğrencilerine vereceği karşılıksız 
burs ne kadar ve zaman ödenir?

Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular

SORU 1: Öğrenim protokolünde yer alan alınacaksayılacak dersler neyi ifade ediyor?

Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi
boyunca alacağın dersleri, sayılacak dersler ise üniversitende
almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.

SORU 2: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım? 

Farabi Değişim Programı Kayıt Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Protokol tamam; okulların açılmasını 
bekliyorum peki ya şimdi? 

Kayıtlı olduğun üniversite ile kabul edildiğin üniversitenin internet
sitelerindeki duyuruları takip etmeyi alışkanlık haline getirmelisin.
Ayrıca başvuru aşamasında belirttiğin e-posta adresi ve telefon
numaranın aktif olmasına dikkat ederek maillerini sık sık kontrol
etmelisin.

Farabi Değişim Programı Tamamlanıp Geri Dönüş İle İlgili Sorular

SORU 1: Hangi üniversitenin ders geçme notu esas 
alınacak? 

Farabi öğrencisi olduğun üniversitenin uyguladığı ders geçme notu
esas alınır.

SORU 2: Farabi öğrencisi olarak gittiğim üniversitede 
şartlı geçtim. Ne olacak?

Gittiğin üniversitede bir dersten şartlı geçtiysen gönderen
üniversitede de o dersten şartlı geçmiş sayılırsın.

Farabi Değişim Programı İçin Gerekli Belgeler

1. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı) (EK 8.1.2)

2. Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet)

• Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi
Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.

Farabi Değişim Programı İçin Başvuruların Değerlendirilmesi

• Farabi Kurum Koordinatörlüğü veya oluşturulan komisyon tarafından başvuru belgeleri incelenir.
• Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Deği?im Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarının Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
• Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.

Farabi Değişim Programı Ön Şartları

 Ön Lisans ve Lisans öğrencisiysen ilk yılını tamamlamış olman ve genel not ortalamanın en az 2.00/4.00; Y.lisans ve doktora öğrencisiysen de ilk yarıyılını tamamlamış olman(Hazırlık ve Bilimsel Hazırlık dönemlerinde başvuruda bulunamazsın.) ve genel not ortalamanın en az 2.50/4.00 olması gerekiyor. Sonuç olarak değişim 2. sınıfta başlıyor.

Farabi Değişim Programının Katkıları Nelerdir?

Farabi Değişim Programının öğrencilere katkıları, faydaları;

Farabi Değişim, bireyin sosyal becerilerini geliştirmekle beraber  güçlüklerle mücadele etme tecrübesini de oluşturur. Yeni bir  çevre ve arkadaş grubu kurarken iletişim becerilerinde de belirgin  gelişmeler yaşanır. Farklı akademisyen ve farklı bir ekolde eğitim  alma şansı yanında üniversitendeki arkadaşlarına göre daha farklı  bilgi ve becerilere sahip olmanı sağlar. Vizyonun gelişir.

Farabi Değişim Programı Nedir

Son günlerde üniversitelerde öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Farabi Değişim Programı nedir, nasıl başvurulur, şartları nelerdir bütün detayları..

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yüksek öğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.


Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları

Yüksek öğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı olan Farabi Değişim Programı başvuru şartları;

• Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az
2.0/4.0 olması,

• Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının (GANO) en az 2.5/4.0 olması gerekir.

Farabi Değişim Programı Nasıl Uygulanır

Program mevzuatta yer alan ilke, usul ve esaslara göre uygulanmaktadır. Uygulayıcı kurumlar esas olarak üniversitelerdir. Programa katılmak isteyen yükseköğretim kurumları öncelikle değişime ilişkin ofisleri oluşturmak, protokolleri hazırlamak ve tüm ilgililere ulaşacak şekilde programı duyurmakla yükümlüdür.

Farabi Değişim Programının Amaçları

Farabi Değişim Programı’nın asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

Farabi Kimdir
Farabi, Türkistan’ın Farab ?ehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır.
 Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır.