Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Araştırmamı yaptım, kararımı verdim. Ne 
zaman ve nasıl başvuru yapabilirim? 

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından beri Güz ya da Güz+Bahar
ile sadece Bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez başvurular
kabul edilmekte idi. Ancak 2012-2013 eğitim-öğretim yılından
itibaren yalnızca bir kez (Mart ayında) sadece Güz ya da Güz+
Bahar dönemleri için başvuru kabul edilecektir.
15 Marttan önce
Üniversite Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin belirleyeceği tarihler
arasında devam etmekte olduğun üniversitenin başvurularla ilgili
yapmış olduğu duyuruları ( Farabi web sitesi ve afiş) takip ederek
başvurunu belirtilen dönemde yapmalısın.

SORU 2: Ilk başvuruda hangi belgeler ve ne gibi işlemler 
gerekir ? 

Başvuru için üniversitenin ilan ettiği başvuru tarihlerinde
gerekli belgeleri kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi Kurum
Koordinatörlüğüne teslim etmen yeterlidir.
Bu belgeler;
ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU ( 2 adet),
NOT ÇİZELGESİ/TRANSKRİPT (2 adet),
YABANCI DİL MUAFİYET BELGESİ
(Zorunlu Yabancı Dil Programı Uygulayan Bölüm/Program için kendi
 kurumlarından alacakları muafiyet belgesi),
SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ, • Çalışma bildirim dilekçesi ve
NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (2 adet)’dir.

SORU 3: Farabi formlarını nereden temin edebilirim? 

Kayıtlı olduğun üniversitenin Farabi web sitesinden formları temin
edebilirsin.

SORU 4: Başvurumu yaptım. Sonucu nasıl öğrenebilirim?

Yaptığın başvurunun değerlendirilme sonucunu beklemelisin.
Ön başvuru sonuçları üniversitenin Farabi web sitesinde KABUL
ya da RED olarak ilan edilir. Başvurunun değerlendirilmesi iki
aşamada yapılmaktadır. Birinci aşama da kayıtlı olduğun üniversite
başvurunu değerlendirerek sonuçları web sitesinde ilan eder. Bu
aşamada başvurusu kabul edilen öğrencilerin evrakları başvurduğu
üniversiteye gönderilir. Ikinci aşamada değerlendirmeyi başvuruda
bulunduğun üniversite kontenjanlarına göre yapar ve sonuçları
kendi web sitesinde kabul/red olarak açıklar.

SORU 5: Başvuruda bulunduğum üniversite başvurumu 
kabul etti. Şimdi ne yapmalıyım?

Kayıtlı olduğun üniversiteye fotoğrafının yer aldığı ÖĞRENCİ
BAŞVURU FORMUNU (2 adet), hesap bilgilerinin yer aldığı ÖĞRENCİ
YÜKÜMLÜLÜK SÖZLEŞMESİ (2 adet) ve derslerin eşleştirmelerinin
yer aldığı ÖĞRENİM PROTOKOLÜNÜ (her yarıyıl için 3’er adet)
teslim etmelisin.

Farabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular


Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili SorularHiç yorum yok :

Yorum Gönder