Farabi Değişim Programı Kayıt Süreci İle İlgili Sorular

SORU 1: Protokol tamam; okulların açılmasını 
bekliyorum peki ya şimdi? 

Kayıtlı olduğun üniversite ile kabul edildiğin üniversitenin internet
sitelerindeki duyuruları takip etmeyi alışkanlık haline getirmelisin.
Ayrıca başvuru aşamasında belirttiğin e-posta adresi ve telefon
numaranın aktif olmasına dikkat ederek maillerini sık sık kontrol
etmelisin.
Kayıt tarihleri ile ilgili herhangi bir duyuru yapılmamışsa
kabul edildiğin üniversitenin Farabi ofisinden kayıtlarla ilgili bilgi
almalı ve belirlenen kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmalısın. Kendi
üniversitende kayıtlarla ilgili yapman gerekenler şunlardır:
 a)Ders seçimi yapmaksızın boş kayıt yaptırmak
 b)Eğer harç yatırmakla yükümlüysen harcını kendi üniversitene yatırmak.

SORU 2: Ve artık Farabi öğrencisiyim, ilk gün ? 

Öncelikle kabul edildiğin üniversite Farabi Kurum Koordinatörü
ve Farabi ofis görevlileri ile tanışmalı, öğrenim protokolünün
bir kopyası ile birlikte nerede kayıt yaptıracağını, kimlik kartını
nereden temin edeceğini öğrenmeli, ders kaydı yaparken
öğrenim protokolündeki derslerinin açılıp açılmayacağını kontrol
etmelisin. Derslerin açılmaması, çakışması, kredilerin ve isimlerin
değişmesi gibi sorunlar varsa ekle/sil formu düzenlemelisin.
Ancak değişiklikler çok fazla sayıda ise yeniden öğrenim protokolü
düzenleyebilirsin. Tüm bu konularda yapılacak ilk oryantasyon
toplantısına katılarak ihtiyaç duyduğun bilgileri edinmiş olacaksın.

SORU 3 : Ekle-sil formu nedir?

Seçmeli derslerin adlarının açıklanması sonrasında, bazı derslerin
açılmaması, çakışması ya da gönderen üniversitenin ders
müfredatının değişmesi dolayısı ile öğrenim protokolünde yer alan
dersleri bırakmanı, değiştirmeni ya da yeni ders eklemeni sağlayan
işlemdir. Bu işlemin yapılabilmesi için ekle-sil formunu eğitim
öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde doldurmalısın.
Forma, seni gönderen üniversitenin web sitesinden ulaşabilirsin.
Hazırladığın formun geçerlilik kazanabilmesi için formu her iki
üniversitenin bölüm koordinatörü /bölüm başkanı ile Farabi Kurum
Koordinatörünün onaylaması gerekir. Bu nedenle ekle-sil formu
düzenlemeden önce gönderen üniversitenin bölüm koordinatörü
/bölüm başkanından onay almalı ve her iki Farabi ofisine
bilgi vermelisin. Aksi takdirde onay almadan yapmış olduğun
değişiklikler yürürlüğe girmez ve Yönetim Kurulu Kararın ekle-sil
formu dikkate alınmadan hatalı çıkar, dolayısıyla ders denkliğin
onaylanmaz.

SORU 4: Yönetim Kurulu Kararı nedir?

Yönetim Kurulu, senin öğrenim protokolünde ve ekle/sil formunda
belirttiğin dersleri Farabi öğrencisi olduğun üniversitede almana
izin veren ve orada aldığın derslerden başarılı olduğun(alınacak
dersler) takdirde öğrenim protokolünde karşılığına yazdığın
derslerden(sayılacak dersler) de başarılı olduğunu kabul eden
en önemli karar organıdır. Kısacası, derslerinin sayılması Yönetim
Kurulu kararına bağlıdır.

SORU 5: Hangi durumlarda feragat edebilirim?

Seçildiğin halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek istersen, her iki üniversitenin de Farabi Kurum
Koordinatörlüğünü bilgilendirip, gönderen üniversitenin Farabi
Kurum Koordinatörlüğüne feragat dilekçeni vermelisin. Hastalık,
kaza, ders denkliğinin sağlanamaması ve benzeri mazeret
nedenlerine bağlı olarak değişimden faydalanamayan ve mazereti
yükseköğretim kurumunca uygun görülen öğrenciler, mazeretleri
sona erdikten sonra programdan faydalanabilirler.
SORU 34: Güz+ bahar dönemi için Farabi öğrencisi olarak
kabul edildim ama bahar döneminde üniversiteme
dönmek istiyorum. Dönebilir miyim? Ne yapmalıyım?
Geçerli mazeretini bir dilekçe ile kendi üniversitenin Farabi Kurum
Koordinatörlüğüne bildirdikten sonra geri dönmene izin verilir.
Bahar dönemi bursun iptal edilir.

SORU 6: Sadece Güz Dönemi İçin başvuruda bulundum 
ve kabul edildim. Bahar dönemine uzatabilir miyim? 

Bu durum hem gönderen üniversitenin hem de kabul eden
üniversitenin onayına bağlıdır. 30 Kasımdan önce konuyla ilgili
olarak gönderen üniversiteye başvuruda bulunmalısın.

SORU 7: Farabi öğrencisi olmak yatay geçiş yapmama 
engel mi? Farabi öğrenciliğine kabul edildikten sonra 
yatay geçiş hakkı kazanırsam ne yapmalıyım?

Farabi Öğrencisi olarak kabul edildikten sonra yatay geçiş yaparsan
bu durumu kendi üniversitenin Farabi ofisine bildirmelisin. Aksi
taktirde hem yatay geçiş öğrencisi hem Farabi öğrencisi olarak
görüneceğin için mezuniyetinde sıkıntı yaşayabilirsin ve adına burs
ödemesi yapılırsa bunu iade etmek zorunda kalabilirsin.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder