Farabi Değişim Programı İçin Başvuruların Değerlendirilmesi

• Farabi Kurum Koordinatörlüğü veya oluşturulan komisyon tarafından başvuru belgeleri incelenir.
• Öğrencilerin tercihleri mevcut protokol ile eşleştirilerek Güz/Güz+Bahar başvuru sonuçları, Farabi Deği?im Programı çalışma takvimine göre belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarının Farabi internet sayfalarında ilan edilir.
• Farabi Kurum Koordinatörlüğü, başvuru belgelerini Farabi Değişim Programı çalışma takvimine veya ilan edilen takvime uygun olarak ilgili tarihlerde anlaşmalı yükseköğretim kurumlarına iletir.Farabi Kurum Koordinatörlüğü ön değerlendirmeyi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen mevzuata göre yapacaktır. Ön değerlendirme sürecinin ilk aşamasında öğrenci başvuruları, uygunluk denetiminden geçirilecektir. Değerlendirme de ise öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınacaktır. Her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılacaktır. Başvurular bittikten sonraki iki hafta içinde ön başvuruların kesin olmayan sonuçları açıklanacaktır. Ön başvuru sonucunda listede ismi olup da herhangi bir sebepten ötürü vazgeçenlerin Feragat Dilekçesi vermeleri gerekmektedir.

Listede isimleri ilan edilen öğrenciler, daha sonra Giden Öğrenci Linkinden "Öğrenim Protokolü" ve "Öğrenci Başvuru Formu"nu doldurarak, Koordinatörlüğümüze teslim etmeleri istenecektir. İlgili belgeler Koordinatörlüğümüze teslim edildikten sonra kontenjanlarda boş yer kalırsa, ismi listede ilan edilmiş olup Öğrenim Protokolünün vermeyen öğrenciler yerine,  daha önce başvuru yapıp da listede isimleri olmayanlar öğrenciler için ek kontenjan listesi yayınlanacaktır.

Koordinatörlüğümüze teslim edilen bu belgeler, Koordinatörlüğümüzce ilgili üniversitelere gönderilecektir. Programdan yararlanmayla ilgili kesin sonuçlar;Öğrenim protokolünün ilgili bölümce imzalanarak "kabul Belgesi”nin gelmesine bağlı olarak şekillenecektir. Web sitemizde sonuçlar duyurulacaktır.

Öğrencimiz, ilgili üniversite tarafından kabul edildikten sonra ve ilgili bölüme kayıt yaptırmadan önce,  Üniversitemiz ile öğrencilerimiz arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden "Farabi Değişim Programı Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi"  imzalanacaktır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder