Farabi Değişim Programı İçin Gerekli Belgeler

1. Öğrenci Başvuru Formu (2 adet, fotoğraflı) (EK 8.1.2)

2. Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet)

• Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilen tüm başvuru belgeleri Farabi
Kurum Koordinatörü tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile başvurulan yükseköğretim kurumuna gönderilir.

• Gönderen Farabi Kurum Koordinatörlüğü, ders denkliğinin değerlendirilmesi amacıyla tüm imzaları tamamlanmış öğrenim protokollerini ilgili
akademik birimin Yönetim Kurulu’na sunar. Yönetim Kurulu kararı Farabi Kurum Koordinatörlüğüne iletilir.
• Başvurusu kabul edilen öğrencilerden Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet)
istenir (EK 8.1.1).

Başvuru Sonuçlarının YÖK’e Bildirilmesi

• Güz/Güz+Bahar Değişim Bilgi Formu bir üst yazıyla 15 Mayıs tarihine
kadar YÖK Başkanlığına bildirilir. Başvurular YÖK Farabi Koordinasyon
Birimi tarafından incelenip değerlendirilerek Yükseköğretim Yürütme
Kurulu kararı ile resmiyet kazanır

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder