Farabi Değişim Programı Öğrenim Protokolünün Hazırlanması İle İlgi Sorular

SORU 1: Öğrenim protokolünde yer alan alınacaksayılacak dersler neyi ifade ediyor?

Alınacak dersler kabul eden üniversitede Farabi öğrenciliğin süresi
boyunca alacağın dersleri, sayılacak dersler ise üniversitende
almakla yükümlüğü olduğun dersleri ifade eder.

SORU 2: Kaç ders ya da kaç kredi almalıyım? 


Gönderen üniversitede öğrenime devam etseydin bir dönem/
bir yılda kaç kredi alman gerekiyorsa en az o kredi karşılığı kadar
“sayılacak ders” almak zorundasın. Aksi takdirde eksik krediden
dolayı dönem uzatabilirsin. Dikkat!

SORU 3: Öğrenim Protokolü nasıl doldurulur? Nelere 
dikkat etmeliyim?

Öğrenim Protokolünü zorunlu haller dışında her yarıyıl için 3’er
nüsha olarak(tüm imzalar tamamlandıktan sonra biri sende, biri
üniversitende biri de gideceğin üniversitede bulunmak üzere)
ayrı ayrı hazırlamalısın. Ancak;

 a)yıllık program uygulayan fakülte
veya yüksekokullarda öğrenciysen,
 b)güz döneminde açılan bir
ders gideceğin üniversitede bahar döneminde okutuluyorsa(veya
tersi),
 c)kendi üniversitende bir dönem okutulan bir ders gideceğin
üniversitede iki döneme yayılmışsa (veya tersi).
d) güz döneminde 1 kredin fazla ve bahar döneminde 1 kredin
eksikse(veya tersi) öğrenim protokolünü yıllıkta doldurabilirsin.
Kendi üniversitende almakla yükümlüğü olduğun dersleri ve
kredilerini sayılacak dersler sütununa yazmalısın. Yazmış olduğun
derslerin gideceğin üniversitedeki karşılıklarını da alınacak dersler
sütununa yazmalısın. DİKKAT! Kendi üniversitende alman gereken
bir ders gideceğin üniversitede alt ya da üst sınıflarda okutuluyor
olabilir. Bu nedenle gideceğin üniversitenin tüm dönemlerine ait
derslerine bakmalısın. Alt veya üst sınıflardan da ders alman
mümkün. Hatta başka bölüm veya fakültelerden de ders alabilirsin.

SORU 4: Gideceğim Üniversitedeki tüm yıllarda okutulan 
derslere baktım. Almam gereken derslerin karşılığını 
bulamadım ne yapmalıyım?

Kendi üniversitende alman gereken derslerin(sayılacak dersler)
karşılığının bulunamaması durumunda, bu dersleri Öğrenim
Protokolü’nden sil ve kendi üniversitende mezun olabilmek için
alman gereken derslerin tamamını dikkate alarak gideceğin
üniversitedeki ders programına bak, sildiğin dersler yerine karşılığı
olan dersleri öğrenim protokolündeki her iki sütuna da ekle.

SORU 5: Almam gereken tüm dersleri ve karşılıklarını 
yazdım. Ancak Toplam Kredim eksik kalıyor? Ne 
Yapmalıyım?

Alınacak derslerinin toplam kredisinin sayılacak derslerinin toplam
kredisinden düşük olması durumunda, eksik kredini mutlaka
tamamlamalısın. Bunun için, seçmeli dersleri Öğrenim Protokolü’ne
ekleyerek kredini tamamlayabilirsin. DİKKAT! Bu dersler, daha önce
aldığın ve başardığın dersler olmamalıdır.

SORU 6: Alttan kalan derslerimi gittiğim üniversitede 
alabilir miyim?

Almak istediğin alttan kalan derslerini öğrenim protokolüne
yazarak alabilirsin.

SORU 7: Almam gereken tüm dersleri yazdım. Peki 
üstten ders alabilir miyim?

Evet. Gönderen üniversitenin bölüm başkanı/bölüm
koordinatörünün onayını almak koşuluyla, ders programının
uyması halinde daha fazla kredi karşılığı ders seçebilirsin.

SORU 8 : Benim üniversitemde ulusal kredi yazıyor, 
kabul eden üniversitede AKTS yazıyor? Öğrenim 
Protokolümü hangisine göre doldurmalıyım?

ECTS veya AKTS olarak belirtilen kavram ders denklikleri için
kullanılan kredi birimidir. Bologna süreci dolayısı ile geçerli olan
AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi – ECTS /European Credit
Transfer System), Ulusal ders kredisi ise UK olarak belirtilmektedir.
Öğrenim Protokolünde yer alan alınacak-sayılacak dersler
kısmının her ikisinin de ya tamamen ulusal krediye göre ya da
tamamen AKTS kredisine göre doldurulması ve hangi krediye
göre doldurulduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Karma kredi
sistemi (örneğin, bazı dersler ulusal, bazıları da AKTS kredisi gibi)
kullanılamaz.
Üniversitende UK (yerel kredi) gideceğin üniversitede ise AKTS
(ECTS) kullanılıyorsa öğrenci işlerinden kredi değişim tablosunu
edinebilirsin


SORU 9: Karşılıklı yazmış olduğum derslerin isimleri, 
içerikleri ya da kredileri aynı olmak zorunda mı?

Derslerin eşleştirilmesinde, isim, içerik ve kredi açısından tam bir
uyum olamayabilir. Tam uyumlu olan derslere öncelik verilerek,
farklı isimli aynı içerikli derslerin ya da farklı içerikteki derslerin
eşleştirilmesinde kendi bölüm koordinatörü/ bölüm başkanından
destek almalısın.
Alınacak derslerin tek tek kredilerinin sayılacak derslerin kredilerine
eşit olması gerekmez. Toplam kredi dikkate alınır. DİKKAT! Alınacak
derslerin toplam kredisi, sayılacak derslerin toplam kredisine eşit
veya daha fazla olmalıdır.

SORU 10: Ders denkleştirme aşamasında kiminle 
görüşmeliyim? 

Öncelikle üniversitendeki bölüm koordinatörü/bölüm başkanı veya
son kontroller için Farabi Kurum Koordinatörün ile görüşmelisin.

SORU 11: Almam gereken bir ders kendi bölümümde 
açılmıyorsa bu dersi farklı bir bölüm veya fakülteden 
alabilir miyim? 

Evet. Farklı bölüm ve farklı fakülteden ders alabilirsin.

SORU 12: İkinci öğretim öğrencisiyim. Farabi öğrencisi 
olarak birinci öğretimden ders alabilir miyim?

Evet, Farabi Değişim Programında da I.- II. Öğretim ayırımı yoktur.
(Dikkat! II. Öğretim harcını ödemeye devam edersin) Ancak ders
kaydının I. Öğretime mi yoksa II. Öğretime mi yapıldığına, sınıf
yoklama listelerine dikkat etmelisin. Aman yanlış yerde derse ve
sınava girmeFarabi Değişim Programı İle İlgili Genel Sorular


Farabi Değişim Başvuru Ve Kabul Süreci İle İlgili Sorular


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder